Actituds i pràctiques lingüístiques de la joventut valenciana

Violant Estreder i Ortí, Marc Antoni Adell i Cueva

Resumen


Nosaltres hem investigat les conductes lingüístiques dels jóvens estudiants universitaris i el seu posicionament envers la llengua, la seua pràctica i l’estatus atorgat. La mostra poblacional ha estat de 204 jóvens estudiants –entre 19 i 32 anys-, majoritàriament xiques i d’origen valencianoparlant en una meitat. Dels principals resultats de la nostra investigació destaquem que, la pràctica del valencià per part dels jóvens es detecta com a millorable. Altrament, les actituds dels jóvens estudiants envers el valencià no són negatives, mentre que sí que és notable el nombre dels que troben dificultats en l’exercici lingüístic. Complementàriament suggerim tota una bateria de mesures en l’afavoriment de la presència normalitzada de la llengua, a tots els àmbits de relació.


Palabras clave


Coneixement de la llengua, capacitat lingüística, actituds, pràctica lingüística, normalització.

Texto completo: PDF

Refbacks

  • No hay Refbacks actualmente.


Copyright © 2012. All Rights Reserved.

Col-legi Oficial de Psicòlegs

C/ Comte d'Olocau, 1 46003-Valencia
Tfno. 963922595