TRABAJOS ORIGINALES / ORIGINAL ARTICLES

Número 49

Aspectes cojunturals en el naixement de la logopèdia. Estat actual

Vicent Rosell Clarí

Es passa revista a la situació en què naix la Logopèdia; s'hi distingeixen tres nivells d’anàlisi: un primer nivell sociològic, un segon nivell administratiu i un tercer nivell anomenat acadèmic.

A nivell sociològic cal ressaltar la creixent demanda d'intervenció i de formació en aquest camp. En el nivell administratiu s' informa d'alguns deIs problemes de la Logopèdia que actualment presenta l'Administració. En el nivell acadèmic es presenten algunes de les incoherències que el Ministeri d'Educació i Ciència esta portant endavant; i una Universitat amb falta de recursos econòmics per desenvolupar els nous plans d'estudi.

At the present situation of the «Speech Therapy» we discerning three analysis levels: first a sociological  level, second an administrative level, and third an academic level.

A a sociological level, we have to stand out the increasing demand of intervention and formation in this sphere. In the administrative level we in form about some of the «Speech Therapy» problems, that the administration presents, at the moment. In the academic level it presents some incoherences that the Education and Science Ministery is developing: and a University with limited economic resources which developes the new planes of study.

Descargar PDF

BÚSQUEDA / SEARCH

  • Search

¿CÓMO ENVIAR UN ARTÍCULO? / HOW TO SUBMIT AN ARTICLE?

Video

Coaching y Liderazgo
Dr. Enrique Cantón.

Burnout: Proceso y evaluación con el CESQT
Dr. Pedro Gil-Monte