TRABAJOS ORIGINALES / ORIGINAL ARTICLES

Número 50

Els serveis socials des d'una perspectiva històrica: des de les primeres civilitzacions fins la constitució de 1978

Jordi Garcés Ferrer

L’article fa una descripció del desenvolupament del Serveis Socials al llarg de la història de la humanitat, sota l’argument implícit de què les axiologies dominants, les concepcions històriques al voltant de la natura humana, les racionalitzacions del poder social i/o econòmic, han estat les causes fonamentals d’ajudar als desafavorits al llar de la història. Els instruments administratius per fer valdre això, es les que avui es coneix per Serveis Socials.

The article describes the history of Social Services under the prior argument that the dominant axiologies, histories concepcions of human nature and the racionalizations of social/economic power are the motives/reasons to give, assistance to the poors in the history. The administrative instruments for that, constitute the Social Service System in our societies

Descargar PDF

BÚSQUEDA / SEARCH

  • Search

¿CÓMO ENVIAR UN ARTÍCULO? / HOW TO SUBMIT AN ARTICLE?

Video

Coaching y Liderazgo
Dr. Enrique Cantón.

Burnout: Proceso y evaluación con el CESQT
Dr. Pedro Gil-Monte