TRABAJOS ORIGINALES / ORIGINAL ARTICLES

Número 96

Orriols: mediació escolar en un IES intercultural

Orriols. Mediation in an intercultural High School

Anna Isabel Llopis Llueca

Primerament s’ubica l’institut i s’expliquen les característiques del centre. Quin és l’entramat social i els problemes que es pateixen en un centre de secundària de la perifèria de la ciutat on hi ha quasi un 50% d’alumnat immigrant. També es descriu com es forma l’equip de mediació, com  s’organitza, quines mediacions es fan, com influeixen les distintes cultures en les accions de l’alumnat. Finalment s’explica l’evolució de la convivència en el centre i la influència que ha tingut la mediació escolar en la millora i la interculturalitat. Descriu el paper de l’alumnat mediador, que amb la seua  formació i actuacions són els generadors del canvi.

First, the institute is located and explained their characteristics, especially its social fabric and the problems suffered in a secondary school in the outskirts of the city with almost 50% of immigrant students. Second, it describes how to establish the mediation team, how it is organized, how mediations are being made, how the actions of the students are affected by the different cultures that coexist in. Finally we explain the evolution of social relations in the center and the influence of mediation in the secondary school improvement and its interculturalism. In this way, students mediators, with their training and performances, become the real generators of change.
Descargar PDF

BÚSQUEDA / SEARCH

  • Search

¿CÓMO ENVIAR UN ARTÍCULO? / HOW TO SUBMIT AN ARTICLE?

Video

Coaching y Liderazgo
Dr. Enrique Cantón.

Burnout: Proceso y evaluación con el CESQT
Dr. Pedro Gil-Monte