TRABAJOS ORIGINALES / ORIGINAL ARTICLES

Número 96

Tendències de futur de la gestió de conflictes en la modernitat líquida

Future trends for the management of conflicts in liquid modernity. Promoting coexistence beyond conflict management

Jordi Grané Ortega

La reflexió sobre les tendències de futur de la gestió de conflictes ens revela un camí d’avenç: una tendència que ens mostra una focalització diferent del camp objecte de la nostra pràctica professional. Aquesta tendència consisteix en un progressiu descobriment i instauració de l’àmbit d’intervenció de la promoció de la convivència i la prevenció de conflictes.

Reflection on the future trends of the management of conflicts shows us a way forward: a trend that shows a different focus from the subject field of our practice. This trend is a progressive discovery and introduction of the intervention for the promotion of coexistence and conflict prevention.
Descargar PDF

BÚSQUEDA / SEARCH

  • Search

¿CÓMO ENVIAR UN ARTÍCULO? / HOW TO SUBMIT AN ARTICLE?

Video

Coaching y Liderazgo
Dr. Enrique Cantón.

Burnout: Proceso y evaluación con el CESQT
Dr. Pedro Gil-Monte