(1)
Aguilar, C.; Miró, R.; Payá, G.; Ros, I. Cent Números d’ Informació I Vint-I-Set Anys d’evolució. Informació Psicològica 2013, 189-197.