(1)
Villajos Tendero, A. Entrevista a Raul Espert. Informació Psicològica 2021, 147-154.