[1]
C. Aguilar, R. Miró, G. Payá, y I. Ros, «Cent números d’ Informació i vint-i-set anys d’evolució»., Informació Psicològica, n.º 100, pp. 189–197, nov. 2013.