[1]
J. Coll Capdevila, «Novedades», Informació Psicològica, n.º 121, pp. 157–158, jul. 2021.