[1]
J. Coll Capdevila, «Novedades», Informació Psicològica, n.º 122, pp. 107–108, feb. 2022.