[1]
J. Coll Capdevila, «Novedades», Informació Psicològica, n.º 124, pp. 155–156, ene. 2023.