Aguilar, C., R. Miró, G. Payá, y I. Ros. «Cent Números d’ Informació I Vint-I-Set Anys d’evolució». INFORMACIO PSICOLOGICA, n.º 100, noviembre de 2013, pp. 189-97, https://www.informaciopsicologica.info/revista/article/view/112.